VILNIS GRIĶIS

Būvindustrijas lielo balvu par mūža ieguldījumu pieredzējušais inženieris konstruktors Vilnis Griķis saņēma 2014. gada 10. septembrī. Balvai savu kolēģi pieteica arhitekti un būvinženieri no biroja Graf X, uzsverot viņa individuālo, radošo pieeju katram projektam, spēju savienot sarežģītākās arhitekta idejas, pasūtītāja vēlmes un būvuzņēmēja iespējas, saglabājot vēsturiskās vērtības.

Neliels gandarījums

Vilnis Griķis Būvinženierim ar smaidu atzīst, ka balva par mūža ieguldījumu viņam ir «neliels gandarījums» par gadu desmitu gaitā paveikto. Pērn jūlijā Vilnis nosvinēja 85. jubileju, un pats teic, ka gatavojas mest mieru karjerai, tomēr reizumis vēl aizejot uz biroju «kaut ko padarīt. Šad tad domas vēl aizņemot kāda projekta nianses. «Visvairāk jādomā par to, ka būvniecības sistēmā ilgi valdīja haoss. Ir mēģinājumi nozari sakārtot, šķiet, lietas sāk iet uz labo pusi. Redzēsim, kā izdosies,» teic laureāts. «Šajā procesā jāpiedalās visiem – nozares profesionāļiem un amatpersonām. Svarīga visu pušu sadarbība.»

Griķis daudz ieguldījis jauno speciālistu skološanā, ievadot profesijā desmitiem būvinženieru. Viņš ieklausījies katra audzēkņa viedoklī un atbalstījis radošumu, pievienojot savu pieredzi, vēstīts kolēģu pieteikumā. «Modernie risinājumi un materiāli Vilnim Griķim ne vienmēr ir jaunums, bieži tas ir labi aizmirsts vecais ar pazīstamiem trūkumiem,» raksturo Graf X profesionāļi. «Ievērību un pielietojumu iegūst tikai kvalitatīvi jaunas inovācijas.» Pat datorizētus aprēķinus pieredzējušais inženieris analizē vairākkārt, lai nepieļautu nekādas nejaušības. Viņš pratis oriģināli pielāgot tipveida konstrukcijas, apvienot senatnes mantojumu ar mūsdienu prasībām.

Liela atbildība

Griķis vienmēr bijis paraugs kolēģiem, izrādot vislielāko atbildību par katru projektu un tā niansēm. «Ja esi izvēlējies profesiju, atbildības sajūta ir svarīga līdz pēdējam sīkumam,» teic inženieris. «Būvniecībā ir daudz prasību, kas jāievēro un jāizpilda. Ja cilvēks ir apņēmīgs, to var iemācīties.»

Pieredzējušajam konstruktoram ir gandarījums, ka Latvijas būvniecības profesionāļi un firmas spēj strādāt un konkurēt starptautiskajā tirgū. Pašam nozīmīgākie projekti ir Nacionālā teātra un Krievu teātra rekonstrukcija, bet svarīgs inženiera darba mūžā bijis katrs objekts.

Graf X pieteikumā teikts: «Spēja apkopot pieredzi būvindustrijā vairāk nekā pusgadsimta garumā un turpināt izmantot to gan ikdienas darbā, gan spriedumos par būvniecības procesiem kopumā ir pa spēkam tikai īpašai personībai, kas augusi par spīti netaisnīgam izsūtījumam jaunībā. Darbs ieguldīts simtos ēku, tūkstošos rasējumu.»

Viļņa Griķa kolēģis Aldis Grasmanis teic: «Vilni noteikti varu saukt par savu pirmo darbaudzinātāju būvkonstruktora amatā un pateikties par to liktenim, jo Vilnis spēja vienkārši norādīt risinājuma būtību, tajā pašā laikā neuzspiežot savu viedokli. Vilnis Griķis ir konstruktors ar lielo burtu, izcils darbaudzinātājs un spilgts vecās tehniskās inteliģences pārstāvis, no kura jaunā paaudze vēl daudz varētu mācīties.»

Patlaban Viļņa Griķa dienas rit, rūpējoties par māju un dārzu. Viņam patīk gan kopt puķes un košumaugus, gan rušināties dobēs. Mājas un ģimene pieredzējušajam būvinženierim vienmēr bijusi miera osta, kas dod spēku darbam.

Vilnis Griķis

Dzimis: 1929. gada 26. jūlijā Talsu apriņķa Strazdes pagastā.

Ģimene: tēvs – pagasta policijas kārtībnieks, māte – mājsaimniece; apprecējies 1957. gadā, ir meita, dēls, mazbērni.

Izglītība: Strazdes pamatskola, 8. Raiņa vakara vidusskola, Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultāte.

Izsūtījums: 1949. gada 25. martā kopā ar māti un brāli uz Tomskas apgabalu; atgriezies 1956. gadā.

Profesionālā pieredze: Tomskas graudu sagādes uzņēmums, Rīgas Remontu un celtniecības trests, projektēšanas institūts Lauku projekts (Latgiproseļstroj), Graf X galvenais konstruktors.

Sabiedriskā darbība: Latvijas Būvinženieru savienībā kopš 1994. gada.

Atzinība: žurnāla Latvijas Būvniecība konkursā 2011. gadā nosaukts par gada labāko inženieri konstruktoru.

Nozīmīgākie projekti

* Jumpravas astoņgadīgā skola 1975. gadā: arhitekta iecere sasaistīta ar tipveida konstrukcijām, sava laika modernākais skolu projekts.

* Deviņdesmitos gados piedalījies Lauksaimniecības ministrijas budžeta darbu projektā Koka konstrukcijas ar konnektoru mezglu savienojumiem.

* Salaspils katoļu baznīca: celta 90. gadu otrajā pusē, netradicionāla forma konstruktīvi risināta ar tērauda kolonnu – atgāžņu karkasu un trīslocīklu jumta arkām.

* Nacionālā teātra rekonstrukcija: galvenajai ēkai atjaunots jumts, pārbūvēta skatuves grīda; jaunais apjoms ir piebūve ar monolīta dzelzsbetona pāļiem, tērauda kolonnu un siju nesošo karkasu, ievērojot sarežģīto ģeotehnisko situāciju.

* Krievu teātra rekonstrukcija: atsevišķie vēsturiskie elementi precīzi izplānotās konstrukcijās savienoti ar arhitekta iecerēm.

 

Rakstu par Vilni Griķi iespējams lasīt žurnāla “Būvinženieris” 2015.gada augusta numurā (Nr.45).