Vērtētāji

Vadītājs:

Raimonds Eizenšmits, Dr. sc. ing., Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs

Vadītāja vietnieks :

Nelda Elsiņa, apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva” organizatoru komandas vadītāja;

Vērtētāji:

Inese Aizstrauta, Būvniecības valsts kontroles biroja arhitekte;

Armands Ābele, SIA “A.Ābeles inženieru birojs” valdes loceklis, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2015”;

Monta Berga, biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” izpilddirektore;

Armands Bisenieks, SIA Valgunde valdes biedrs, arhitekts;

Aivars Brambis, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis un Profesionālās ētikas komisijas priekšsēdētājs, LSGŪTIS eksperts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un būvdarbu būvuzraudzības jomā, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Uģis Bratuškins, Dr. arch., arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāns, profesors;

Māris Briška, SIA “CMB” valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada būvuzraugs 2018”;

Ruslans Brjuhovickis, AS “LNK Industries” projektu vadītājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada projektu vadītājs 2022”;

Ivars Buls, Latvijas Logu un Durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Valdis Čerpakovskis, SIA “LNK Industries“ projektu vadītājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2019”;

Elmārs Daniševskis, Transportbūvju inženieru asociācijas biedrs, SIA “E. Daniševska birojs” valdes priekšsēdētājs, ceļu inženieris, satiksmes infrastruktūras plānotājs;

Leonards Dubkevičs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece, SIA „LBS- Konsultants” valdes priekšsēdētāja, Eiropas Civilo Inženieru Padomes /ECCE/ valdes locekle;

Mārtiņš Fībigs, Mg. sc.ing., Latvijas Lauksaimniecības  Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vieslektors, SIA “Vimbas MF” valdes loceklis un galvenais inženieris, būvinženieris, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2018”;

Ineta Geipele, Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadītāja, profesore;

Pēteris Gode, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības kontroles departamenta vecākais eksperts;

Normunds Grinbergs, Rīgas Celtniecības koledžas direktors, Latvijas Būvnieku asociācijas vadītājs;

Anita Grīnfelde, Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes locekle;

Juris Grīnvalds, uzņēmuma AS „SAKRET Holdings”  komercdirektors, valdes loceklis;

Sandra Gusta, Dr. oec., asociētā profesore, vadošā pētniece, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle;

Dainis Ģēģers, inženierzinātņu doktors, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis, Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs;

Velta Holcmane, Latvijas Arhitektu savienības padomes locekle;

Ainars Kacens, SIA “Bauroc” tehniskais speciālists;

Normunds Kotāns, SIA “ReRe Meistari” valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada projektu direktors 2022”;

Arturs Lešinskis, Dr.sc.ing., profesors Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedrā, RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātē; Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Didzis Malkausis, SIA “PERI” veidņu nodaļas vadītājs;

Gints Miķelsons, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs;

Reinis Neļķe, Kingspan Insulation OU, pārdošanas vadītājs Latvijā;

Mareks Pavārs, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas būvinženieris, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2022”;

Ingus Pētersons, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas biedrs, SIA “Binders” valdes loceklis, Būvniecības departamenta direktors;

Vita Polkovņikova, arhitektūras biroja “Sestais stils” arhitekte, projektu vadītāja;

Artūrs Rakstiņš, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes loceklis, SIA “Araintellect” sertificēts būvinženieris;

Matīss Sakne, Mg. ing., AS “RB Rail” tiltu inženieris, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada jaunais inženieris 2018”;

Juris Smirnovs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu fakultātes profesors, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Matīss Šteinerts, SIA “Karvas projekts” arhitekts, RSU KF Pilsētu antropoloģijas lektors, RTU AF Arhitektūras projektēšanas docētājs;

Edvīns Vecumnieks, SIA “Arhitektu birojs VECUMNIEKS & BĒRZIŅI” arhitekts, valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Andris Veinbergs, SIA “Knauf” tehniskais vadītājs, Knauf akadēmijas vadītājs, Knauf Austrumeiropas PK, akustikas un sausās būves eksperts, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis;

Mārtiņš Vilnītis, Dr. sc. ing., profesors, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns.

Ģenerālsponsors

Sponsori

Atbalstītāji

Mediju partneri

arch-ideaBUVBAZE-LOGO