Vērtētāji

Vadītājs:

Raimonds Eizenšmits, Dr. sc. ing., Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs.

Vadītāja vietniece:

Mārīte Šperberga, Mg. sc. ing., Latvijas Būvinženieru savienības projektu vadītāja.

Vērtētāji:

Ainārs Kacens, SIA “Bauroc” tehniskais speciālists;

Aivars Brambis, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis un Profesionālās ētikas komisijas priekšsēdētājs, LSGŪTIS eksperts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un būvdarbu būvuzraudzības jomā, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Andris Krūmiņš, Dr. sc. ing., SIA “Lafivents” valdes loceklis, BMS nodaļas vadītājs, SIA “Intellify” valdes loceklis, Rīgas Tehniskās Universitātes asociētais profesors, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2014”;

Andris Veinbergs, SIA „Knauf” tehniskais vadītājs, Knauf akadēmijas vadītājs, Knauf Austrumeiropas PK, akustikas un sausās būves eksperts, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis;

Anita Grīnfelde, Latvijas Ģeotehniķu savienības valdes locekle;

Armands Ābele, SIA “A.Ābeles inženieru birojs” valdes loceklis, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2015”;

Arturs Lešinskis, Dr.sc.ing., profesors Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedrā, RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātē; Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Artūrs Rakstiņš, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes loceklis, SIA “Araintellect” sertificēts būvinženieris;

Arvis Mūrnieks, SIA “RERE GRUPA” projektu direktors, pilnsabiedrības “BERERIX” projektu direktora vietnieks, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada projektu vadītājs 2021”.

Dainis Ģēģers, inženierzinātņu doktors, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis, Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs;

Didzis Malkausis,  SIA “PERI” veidņu nodaļas vadītājs;

Elmārs Daniševskis, Transportbūvju inženieru asociācijas biedrs, SIA “E. Daniševska birojs” valdes priekšsēdētājs, ceļu inženieris, satiksmes infrastruktūras plānotājs;

Edvīns Vecumnieks, SIA “Arhitektu birojs VECUMNIEKS & BĒRZIŅI” arhitekts, valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Gints Miķelsons, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs;

Gunārs Valdmanis, Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors;

Kaspars Kurtišs, Mg. sc. ing, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes loceklis, Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēšanas komisijas eksperts, Inženieru biroja “K FORMA” galvenais inženieris;

Kristīne Gulbe, Latvijas Amatniecības kameras daiļkrāsotāja amata meistare;

Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece, SIA „LBS- Konsultants” valdes priekšsēdētāja, Eiropas Civilo Inženieru Padomes /ECCE/ valdes locekle;

Inese Aizstrauta, Būvniecības valsts kontroles biroja arhitekte;

Ingus Pētersons, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas biedrs, SIA “Binders” valdes loceklis, Būvniecības departamenta direktors

Ivars Buls, Latvijas Logu un Durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Juris Grīnvalds, uzņēmuma AS „SAKRET Holdings”  komercdirektors, valdes loceklis;

Juris Skujāns, Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras profesors (Emeritus), Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”,

Leonards Dubkevičs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā”;

Maija Ezergaile, Latvijas Arhitektu savienības biedre;

Māris Briška, SIA “CMB” valdes loceklis, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada būvuzraugs 2018”;

Mārtiņš Fībigs, Mg. sc.ing., Latvijas Lauksaimniecības  Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vieslektors, SIA “Vimbas MF” valdes loceklis un galvenais inženieris,  būvinženieris, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2018”;

Mārtiņš Vilnītis, Dr. sc. ing., profesors, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns;

Matīss Pastars, AS “LNK industries” būvdarbu vadītājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada jaunais inženieris 2021”;

Matīss Sakne, Mg. ing., AS “RB Rail” tiltu inženieris, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada jaunais inženieris 2018”;

Monta Berga, biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” izpilddirektore;

Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents;

Pēteris Gode, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības kontroles departamenta vecākais eksperts;

Raitis Brencis, Dr.sc.ing., profesors, vadošais pētnieks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedrā, SIA “CMB” valdes loceklis;

Raitis Gultnieks, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas valdes priekšsēdētājs -prezidents;

Reinis Neļķe, Kingspan Insulation OU, pārdošanas vadītājs Latvijā;

Uģis Bratuškins, Dr. arch., arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāns, profesors;

Sandra Gusta, Dr. oec., asociētā profesore, vadošā pētniece, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle;

Sandra Selga, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas pārstāve, SIA “Witteveen+Bos Latvia” jaunākā inženiere;

Valdis Čerpakovskis, SIA “LNK – industries“ projektu vadītājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts, “Gada inženieris 2019”;

Ģenerālsponsors

Sponsori

Atbalstītāji

Mediju partneri

arch-ideaBUVBAZE-LOGO