“Būvindustrijas lielā balva”

“Būvindustrijas lielā balva”

“BŪVINDUSTRIJAS LIELĀ BALVA”

Latvijas Būvinženieru savienība un Žurnāls “Būvinženieris” sadarbībā ar citām būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām turpina vērienīgo Latvijas mēroga apbalvojuma „Būvindustrijas lielā balva” pasniegšanu. Balvas pasniegšana arī šogad tiek izsludināta divās kategorijās: “Mūža ieguldījums būvindustrijā” un “Gada inženieris/arhitekts” un nominācijā “Gada students”.

 

Misija

Veicināt būvniecības nozares pārstāvju profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti, sumināt un izteikt atzinību labākajiem, motivēt viņus strādāt savā valstī – Latvijā, kā arī pateikties par izcilu inženiera darbu mūža garumā, sniegto atbalstu jaunās paaudzes izaugsmē u.c. Balvas ietvaros mēs uzrunājam VISUS Latvijā un ārvalstīs strādājošus inženierus un projektētājus, kas pārstāv būvniecību un ar to saistītās industrijas visplašākajā profesionālajā spektrā.

 

Pieredze

Gandrīz  40 gadus Latvijas Būvinženieru savienība savā ikgadējā kongresā apbalvo savus biedrus. LBS godina nopelniem bagātus inženierus, atzinību izsaka par veiksmīgākajiem projektiem, zinātniskiem darbiem u.c. Izvērtējot LBS un citu nozares nevalstisko organizāciju pieredzi, nākts pie secinājuma, ka valstij nepieciešama Vislatvijas inženieru Lielā balva un izcilāko inženieru un arhitektu darba novērtējums valstiskā mērogā. Ikdienā praktizējoši inženieri dziļi izjūt, cik būtiski ir novērtēt savu un kolēģu profesionālo veikumu, tādēļ jau kopš 2013.gada lielākā būvnieku nevalstiskā organizācija organizē šo valstiski nozīmīgo apbalvojumu „Būvindustrijas lielā balva”.

Būvindustrijas profesionāļi atzīst, ka nav lielāka gandarījuma, kā būt atzītiem savas nozares profesionāļu vidū un tikt suminātiem savā valstī, kur nozares apbalvojumus pasniedz augstas valsts amatpersonas.

Inženieris un arhitekts ir radošākā profesija pasaulē, kas allaž virzījusi progresu un vērusi jaunas lappuses cilvēces attīstībā. Dažādos laikmetos inženieri un arhitekti, pateicoties darbam sabiedrības labā, ir bijuši atzīti un cienījami ļaudis.

 

Norises laiks:  no 2023.gada marta līdz septembrim.

Balvas: 6 balvas kategorijā „Mūža ieguldījums” (ietver 6 nominācijas), 6 balvas kategorijā „Gada inženieris/arhitekts” (ietver 6 nominācijas) un 5 balvas nominācijā “Gada students”.

Partneru atbalsts: balvas – mākslinieka veidota skulptūra “Pamatakmens” (ideja un dizains Katrīna Vasiļevska, izpildījums – Andris Vītols), diploms – apliecinājums par laureāta titulu (dizains – Katrīna Vasiļevska), nozīmīte “Būvindustrijas lielā balva”,  ceļojums – Eiropas labāko būvobjektu apskate.

 

Atbalstošie mediji

LBS žurnāls „Būvinženieris”, kas no būvorganizācijas izdevuma izaudzis līdz nozares lasītākajam žurnālam ar apjomīgu profesionāļu lielu auditoriju. Sadarbības partneri, profesionālie nozares mediji: www.abc.lvwww.buvlaukums.lvwww.building.lv un www.buvbaze.lv, kas nodrošina “Būvindustrijas lielās balvas” un ar to saistīto pasākumu atspoguļošanu; LBS tīmekļa vietne www.blbs.lv, (mēnesī virs 45000 apmeklētāju) un tīmekļa vietne www.facebook.com/BuvinzenierisLBS (mēnesī virs 22000 apmeklētāju), www.lielabalva.lv (“Būvindustrijas lielās balvas” norises laikā ap 50000 apmeklētāju); balvas atbalstītāju un sadarbības partneru tīmekļa vietnes; visu pašvaldību, ministriju un dažādu nevalstisko organizāciju – Būvindustrijas lielās balvas draudzīgo institūciju tīmekļa vietnes.

 

Norise

Balvas piešķiršana notiek saskaņā ar rīkotāju izstrādāto nolikumu, ko izskatījuši un apstiprinājuši vērtētāji.

 

Balvas būtiskākie kritēriji

Vērtētāju darbā aicināti visu būvindustrijas nevalstisko organizāciju pārstāvji, tehnisko augstskolu mācībspēki, sabiedriski aktīvi cilvēki, sadarbības partneri, pasūtītāji, valsts institūciju pārstāvji, iepriekšējo gadu laureāti u.c. Vērtētāju sastāvu skatīt šeit.

Pretendentus balvai var izvirzīt ikviens – kolēģi, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji, projektu pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju nevalstisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki vai pats pretendents. Izvirzīt pretendentu var viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas vai institūciju pārstāvji.

“Būvindustrijas lielā balva” ir nozares augstākais apbalvojums valstī.

Nolikums

Apbalvojuma „Būvindustrijas lielā balva 2023” kategorijas: “Mūža ieguldījums būvindustrijā”,  “Gada inženieris/arhitekts” un nominācijas “Gada students” un “Rīgas gada inženieris”.

Latvijas Būvinženieru savienība, žurnāls „Būvinženieris” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām organizē nozares labāko speciālistu apbalvošanu, piešķirot valstī augstāko nozares apbalvojumu „Būvindustrijas lielā balva”.

 1. gadā balva tiks pasniegta divās kategorijās: “Mūža ieguldījums būvindustrijā” un “Gada inženieris/arhitekts 2023” ar papildus nominācijām “Gada projektu vadītājs”, “Gada būvdarbu vadītājs”, “Gada būvuzraugs”, “Gada tehnologs” u.c, kuru ietvaros pretendenti tiks novērtēti profesionālajā vidē. Tiek izsludināta arī nominācija “Gada students” un “Rīgas gada inženieris”.

Misija

 1. Pateikties būvindustrijas pārstāvjiem par nesavtīgu darbu, kā arī sniegto ieguldījumu jaunās inženieru un arhitektu paaudzes audzināšanā un nozares prestiža vairošanā.
 2. Veicināt nozares pārstāvju profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti, sumināt un izteikt atzinību labākajiem inženieriem, arhitektiem un citiem būvindustrijas speciālistiem, kas pārstāv Latvijas valsti, un motivēt viņus sasniegumiem valsts labā.
 3. Mudināt studentus izstrādāt zinātniskus darbus un veikt inovatīvus pētījumus, kuri veicina progresīvu inženiertehnisku risinājumu ieviešanu būvniecības nozarē.

Norise

 1. Pretendentus apbalvojumam “Būvindustrijas lielā balva” var izvirzīt sākot ar 2023. gada 10.martu.
 2. Pieteikumu pieņemšana – līdz 2023. gada 6.septembrim.
 3. Laureātu apbalvošanas ceremonija 2023. gada 3.oktobrī VEF kultūras pilī ir publiska, ja to atļaus valstī noteiktie pulcēšanās noteikumi.

Kategorijas, nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība

 1. Kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā” balvas tiek piešķirtas būvniecības nozares pārstāvjiem – inženieriem/arhitektiem/tehnologiem par mūža ieguldījumu būvindustrijā, par ilggadīgu, pašaizliedzīgu kalpošanu profesijai un nozarei, par nopelniem būvindustrijas labā, jauno speciālistu darbaudzināšanā, inovatīvi inženiertehniskiem risinājumiem, kas gadu gaitā guvuši panākumus Latvijā un citās valstīs, par atzītu darbošanos būvzinātnē mūža garumā, sabiedrisko darbu u.c.

 1. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2023” balvas tiek piešķirtas patlaban aktīvi strādājošiem inženieriem, arhitektiem, enerģētiķiem, būvmateriālu ražotājiem, projektu vadītājiem, tehnologiem, būvdarbu vadītājiem, tāmētājiem par sasniegumiem profesionālajā jomā projektēšanā, būvmateriālu ražošanā, būvniecībā, būvuzraudzībā u.c – civilajā būvniecībā, arhitektūrā, restaurācijā, ceļu un transporta objektu būvniecībā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju izbūvē, enerģētikā un elektroapgādē, meliorācijā, vides infrastruktūras objektu būvniecībā, tehnoloģisko iekārtu izbūvē, hidrotehniskajā būvniecībā, būvmateriālu ražošanā u.c. būvindustrijas sfērās. Kategorijas “Gada inženieris/arhitekts” ietvaros balva tiek piešķirta arī būvindustrijas daudzsološajai cerībai – jaunajam inženierim, arhitektam vai citam nozares speciālistam par veiksmīgu sniegumu profesionālajā jomā.

 1. Nominācijā “Gada students” balvas tiek piešķirtas studentiem par izcilām un teicamām sekmēm studiju laikā, un kuriem ir izcili bakalaura vai maģistra darbi, kuri ir zinātkāri vai veikušibūtisku, nozīmīgu pētniecisku darbu,  iesaistījušies izgudrošanā vai projektēšanā, kuriem ir spilgtākais pētījums vai inovatīvākā ideja, vai tehniski labākais risinājums. Nominācijā “Gada students ” labākie studenti saņems titulu “Gada students 2023” un  vienreizēju stipendiju 250 eiro katrs. Nodokļus  maksā

 1. Nominācija “Rīgas gada inženieris” tiek piešķirta par realizētiem nozīmīgiem ēku un/vai infrastruktūras attīstības projektiem, kā arī izstrādātajiem būvprojektiem Rīgas pilsētā laika periodā no 2022.-2023.gadam, tādējādi godinot šo projektu realizācijā iesaistītos labākos inženierus. Vērtētājiem ir tiesības gadā piešķirt līdz 3 apbalvojumiem.

 1. Vērtētāji pēc iesniegtajām motivācijas vēstulēm sadala pretendentus atbilstoši viņu profesionālajām jomām. Vērtētājiem ir tiesības papildus piešķirt savas speciālbalvas un atzinības balvas pretendentiem par inovatīviem inženiertehniskiem risinājumiem, zinātniskiem darbiem un sasniegumiem.

Prasības pieteikumiem

 1. Balvai abās kategorijās var pieteikt Latvijā strādājošus un pensionējušos inženierus, arhitektus un citus nozares speciālistus, kuri pārstāv būvindustriju un ar to saistītās nozares visplašākajā profesionālajā spektrā.

 1. Balvai kategorijā Mūža ieguldījums būvindustrijā var pieteikt nozares pārstāvjus, kuriem ir ilggadīga darbība būvindustrijā (ne mazāk par 40 gadiem) un ir ievērojami nopelni nozares attīstības, jauno speciālistu darbaudzināšanas, izglītošanas, zinātnisko izstrādņu u.c. jomās.

 1. Balvai kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2023” var pieteikt pašlaik praktizējošus inženierus un arhitektus, projektu vadītājus, tehnologus, būvdarbu vadītājus, tāmētājus u.c. ar praksi un darba pieredzi ne mazāku par pieciem gadiem, kuri pārstāv projektētājus, konstruktorus, būvmateriālu ražotājus, būvētājus, būvuzraugus u.c civilā būvniecībā, arhitektūrā, rekonstrukcijā, restaurācijā, transportbūvēs, meliorācijā, elektro un energobūvniecībā, dzelzceļu infrastruktūras būvniecībā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju būvniecībā, vides infrastruktūras būvniecībā, būvmateriālu ražošanā u.c. Titulam „Gada jaunais inženieris/arhitekts 2023” var pieteikt arhitektus un inženierus, kā arī citus nozares profesionāļus, kuri strādā būvindustrijā, vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot) ar darba pieredzi, ne mazāku par trīs gadiem, kuri pārstāv būvniecības un arhitektūras profesionālās jomas – civilo būvniecību, arhitektūru, pārbūvi, restaurāciju, transportbūves, elektro un energobūvniecību, meliorāciju, dzelzceļu infrastruktūras būvniecību, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju būvniecību, vides infrastruktūras būvniecību, būvmateriālu ražošanu u.c.

 1. Balvai nominācijā “Gada students” augstskola/fakultāte/katedra izvirza 1 – 2 studentus, kuri studiju laikā ir parādījuši izcilas un teicamas sekmes, kuriem ir izcili bakalaura vai maģistra darbi, kuri ir zinātkāri vai veikušibūtisku, nozīmīgu pētniecisku darbu,  iesaistījušies izgudrošanā vai projektēšanā, kuriem ir spilgtākais pētījums vai inovatīvākā ideja, vai tehniski labākais risinājums. Piesakot studentu jāiesniedz pieteikums  brīvā formā: studenta vārds, uzvārds, augstskola, fakultāte. Jāiesniedz studenta fotogrāfija  – oriģināls jpg, pieteicēja un studenta kontaktinformācija: tālrunis un e-pasts. Jāiesniedz neliels apraksts, līdz 2000 zīmēm – ar ko šis students un viņa darbs ir īpašs. Viņa tēma un neliela anotācija par darbu.

 1. Balvai nominācijā “Rīgas gada inženieris” Rīgas domes departamenti, Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības izvirza pretendentus. Tie var būt inženieri, departamentu darbinieki vai citi būvniecības procesa dalībnieki, kuri piedalījušies nozīmīgu Rīgas ēku un/vai infrastruktūras attīstības projektu realizācijā, vai arī veikuši būvprojektu izstrādi Rīgas pilsētā laika periodā no 2022.-2023.gadam.

Pretendentu izvirzīšanas kārtība

 1. Pretendentus balvai var izvirzīt ikviens – kolēģi, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji, projektu pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki vai pats pretendents.

 1. Balvai var pieteikt vairākus pretendentus, bet no vienas būves inženieru/arhitektu komandas katrai nominācijai var izvirzīt tikai vienu inženieri/arhitektu.

 1. Pieteicējs aizpilda PIETEIKUMA VEIDLAPU, kurā detalizēti izklāsta, kāpēc konkrētais speciālists tiek izvirzīts apbalvojumam “Būvindustrijas lielā balva”, kādi ir speciālista personīgie sasniegumi ar pamatojumu, kāpēc speciālists pelnījis šo balvu. To pamatot ar kādu notikumu vai pretendenta rīcību, pieņemtu lēmumu.

 1. Pieteikuma veidlapa iesniedzama latviešu valodā. Papildmateriāli, ja tādi ir,iesniedzami tajā valodā, kādā tie izstrādāti, publicēti u.c. (vēlams ar anotāciju latviešu valodā).

 1. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2023”, piesakot inženieri, arhitektu, tehnologu – ierindas darbinieku, vai projektu vadītāju, būvdarbu vadītāju, būvmateriālu ražotāju, konstruktoru biroja vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu, ekspertu u.c jāpamato viņa profesionālās spējas un darba rezultāti, jāapraksta viņa personiskais konkrētais ieguldījums vai iniciatīva.

 1. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2023” kopā ar pieteikuma veidlapu par pretendentu obligāti jāiesniedz vismaz divi IETEIKUMI (tie var būt arī video ieraksti max 1 min katrs) jeb ATBALSTA VĒSTULES no kolēģiem, pasūtītājiem vai sadarbības partneriem. Ieteikuma apjoms – līdz 500 rakstu zīmēm. Ieteikuma/atbalsta vēstules saturs – pamatojums, kāpēc tieši šis pretendents cienīgs saņemt apbalvojumu “Būvindustrijas lielā balva”. Kāds ir viņa kā profesionāļa pienesums kopējā projektā?

 1. Obligāti jāiesniedz pretendenta foto, pretendenta projektu, būvju, darba vides vai citu aktivitāšu foto. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts” tikai par 2022. un 2023. gadu (5 – 10 fotogrāfijas jpg formātā ar maksimāli labu izšķirtspēju, foto ieteicamais izmērs vismaz 1 MB). Nav obligāti, bet vēlams video par pretendentu (kolēģu replikas, sadarbības partneru teiktais vai kas cits par pretendentu, vai video par pretendenta būvēm, projektiem utt. (viens vai vairāki video, bet kopā ne garāk kā 3 – 4 min).

 1. Pie papildus materiāliem vēlams minēt arī valsti vai būvi/būves, ja pretendentsLatvijas firmas vai valsts vārdā ir strādājis  ārzemēs.

 1. Pieteikuma veidlapa – word dokuments, ieteikumi un papildu materiāli iesniedzami līdz 2023. gada 6. septembrim, nosūtot materiālus elektroniski Latvijas Būvinženieru savienībai uz e-pastu: lielabalva@gmail.com vai uz šo adresi nosūtot servera adresi, no kuras var iegūt materiālus par pretendentu.

 1. Par katra pretendenta pieteikšanu kategorijām “Mūža ieguldījums būvindustrijā” un “Gada inženieris/arhitekts” – reģistrācijas maksa ir 50 eiro (ieskaitot PVN), kas iesniedzējam jāiemaksā LBS kontā līdz 2023. gada 6.septembrim, Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225, Norēķinu konts Nr. SEB banka LV80UNLA0001000700350norādot mērķi – “BLB” un pretendenta, par kuru veikta iemaksa, vārdu un uzvārdu.

Pieteikumu izvērtēšana

 1. Vērtētāju darbā aicināti būvindustrijas nevalstisko organizāciju pārstāvji, tehnisko augstskolu mācībspēki, sabiedriski aktīvi cilvēki, sadarbības partneri, pasūtītāji, valsts institūciju pārstāvji, iepriekšējo gadu apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva“ laureāti.

 1. Vērtētāji klātienē iepazīstas ar izvirzītajiem kategorijā “Gada inženieris/ arhitekts” un nominācijā “Gada students”, iegūstot papildu informāciju, noklausoties pretendenta prezentāciju un pretendentam uzdodot jautājumus.

 1. Vērtētāji pēc saviem ieskatiem kategorijā “Gada inženieris/arhitekts” var apbalvošanai izvirzīt pretendentus papildus nominācijās kā, piemēram, “Gada tehnologs”, “Gada būvuzraugs”, “Gada projekta vadītājs”, “Gada būvdarbu vadītājs”, “Gada tāmētājs”, “Gada jaunais inženieris”, “Gada jaunais arhitekts”, “Rīgas gada inženieris” u.c.

 1. Ja vērtētājs un pretendents pārstāv vienu organizāciju vai uzņēmumu, šis vērtētājs pretendenta – kolēģa vērtēšanā nepiedalās. Vērtēšanā nepiedalās arī pretendenta pieteicējs.

 

Ceremonija

 

 1. Apbalvojuma ”Būvindustrijas lielā balva”laureātu un  studentu apbalvošanas ceremonija notiks 2023. gada 3. oktobrī VEF kultūras pilī, ja to pieļaus valstī noteiktie pulcēšanās noteikumi. Par pasākuma norisi Latvijas Būvinženieru savienība dalībniekus informēs personīgi.

Papildinformācija
Balvai iesniegtos materiālus Latvijas Būvinženieru savienība un sadarbības partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem. Organizatoru kontaktinformācija:  e-pats: lielabalva@gmail.com,  tālrunis: 26324292.

Galvenais partneris

Sadarbības partneri

Atbalstītāji

Mediju partneri

arch-ideaBUVBAZE-LOGO