Būvniecībā nav sīkumu. Ir attieksme, profesionalitāte un komanda. Laba komanda vienmēr saka Paldies! tam bez kura viņi savu darbu nespēj iedomāties, kuram kādā konkrētā būvē, projektā bijusi nozīmīga loma lēmumu pieņemšanā un sarežģījumu atrisināšanā.

Uzņēmumu vadītāji, īpašnieki, darba kolēģi, sadarbības partneri! Jums taču ir svarīgi kādu izglītību, dzīves un darba pieredzi ieguvis jūsu darbinieks, partneris, cik centīgs un zinātkārs bijis mācībās, kā iejuties jūsu komandā un par ko tajā kļuvis – par izpildītāju vai par līderi, kas iedvesmo pārējos domāt, radīt un atbildīgi pieņemt lēmumus?

Tieši tikpat svarīgi šos aizrautīgos profesionāļus pamanīt un viņiem pateikt paldies ne tikai savā uzņēmumā, bet valsts mērogā. Un šie cilvēki augstu vērtē  šo īpašo attieksmi pret viņiem.

Kopš dibināts apbalvojums Būvindustrijas lielā balva valstī augstāko apbalvojumu Pamatakmeni par nozarei atdoto mūžu saņēmuši 42 seniori un 32 inženieri: ēku, ceļu un tiltu būvētāji, konstruktori, kā arī arhitekti, būvuzraugi. Pamatakmenisaņēmuši arī 10 jaunie arhitekti un inženieri.

Viņus no visiem nominētajiem augstajam apbalvojumam izvēlas vairāk kā 40 vērtētāji. Tiekas klātienē, apmainās viedokļiem un abas puses kļūs informētākas, jo šīs sarunas starp profesionāļiem ir ļoti nozīmīgas un vērtīgas abām pusēm.

Cilvēcisko faktoru visbiežāk piemin, kad sastopas ar kļūdām. Bet cilvēciskais faktors ir arī novēršot vai nepieļaujot kļūdu. Par tādiem cilvēkiem parasti saka, ka viņi ir dzimuši būvlaukumam: saredz, sajūt vairākus soļus uz priekšu, saprot visu kopainu. Visbiežāk viņi izaug no būvdarbu vadītāja palīga līdz projektu vadītāju un pat uzņēmuma vadītāja līmenim. Tieši šos cilvēkus, kas izmantojot gan intuīciju, gan zināšanas, gan gadiem krāto pieredzi, gan punus un zilumus iegūstot, prasmīgi atrisinot sarežģītas situācijas it kā šķietamā bezizejā, meklējam un  katru gadu atrodam, lai viņiem valsts līmenī pateiktu Paldies! par to, ka radīti kvalitatīvi projekti un drošas būves, kas priecē gan īpašniekus, gan sabiedrību.

Arī 2020. gada rudenī apbalvojums Būvindustrijas lielā balva sasniegs tos, kas to pelnījuši. Stāstiet mums par saviem kolēģiem un sadarbības partneriem!

Pagājušā gadā pirmo reizi aizsākām jaunu tradīciju, izveidojot nomināciju Gada students. Arī šogad gaidām augstskolu pieteikumus par labiem un izciliem studentiem, kuri 2020. gada laikā aizstāvējuši maģistru un bakalauru darbus.

Mārīte Šperberga

Comments are closed.