ILGVARS NIEDOLS

Ilgvars_NiedolsBūvniecībā esmu kopš… 1938. gada, kad strādāju par palīgstrādnieku neliela dzelzceļa tilta būvniecībā. Mans darbs bija pievest ar pajūgu būvmateriālus būvlaukumā, kur būvuzņēmējs bija vectēvs un būvdarbu vadītājs – tēvs. Pastāvīgu darbu būvniecībā uzsāku 1947. gadā paralēli mācībām Latvijas Valsts universitātē.

Savu izvēli dzīvi saistīt ar būvniecību… izdarīju agrā bērnībā, jo mana dzīve ritēja tādā vidē. Nekad neesmu to nožēlojis, un, ja dzīve būtu jāsāk no jauna, izvēle būtu tādi pati.

Satraucošākais brīdis manā karjerā bijis… Satraucoši brīži manā karjerā nav bijuši, bet ir bijuši satraucoši brīži celtniecības procesā, piemēram, ziemā Rīgā būvējot vidusskolu ar mūra sasaldēšanas metodi, pavasarī, saulei sildot, sākās nevienmērīga ēkas sēšanās. Nostiprināšanas periods bija draudošs, jo strādājām bīstamos apstākļos, bet, strādājot tehniski pareizi, draudošo situāciju novērsām.

Sarežģītākais objekts/situācija būvniecībā… Laika periodā no 1947. līdz 1965. gadam nebija pieejami atbilstoši, kvalitatīvi būvmateriāli un celtniecības tehnika. To sapratām, būvējot Rīgas pirmo peldbaseinu ar tam laikam jaunu, sarežģītu ēkas jumta pārsegumu no neliela izmēra saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Tāpat grūtības radīja dzelzsbetona konstrukciju ūdens caurlaidība – tās novēršanai izmantojām daudz tonnu bīdeļmiltu. Šodien to grūti saprast, bet risinājumu toreiz atradām ar senām metodēm.

Lielākā netaisnība karjerā/aizvainojums… Karjerā man aizvainojumi nav bijuši, bet ir bijis viens aizvainojums presē, kur tiku nepatiesi aizskarts kā cilvēks un profesionālis, un to izdarīja savu godu pārdevis žurnālists, kuram nebija nekādas saprašanas par konkrēto jomu.

Galvenā problēma(-as) Latvijas būvniecībā… ir sistēmas trūkums celtniecībā kā tautsaimniecības nozarē un tās stratēģijas veidošanā.

Izglītības sistēma būvniecībā… Vidējo un augstāko izglītību šajā jomā var uzskatīt par apmierinošu, taču tā nepārtraukti jāpilnveido. Izglītības līmenis nav zemāks kā Rietumos un Austrumos. Neatrisināts jautājums ir zemākā līmeņa profesionālo celtnieku sagatavošana, bet to rada sistēmas un stratēģijas trūkums.

Ja es atbildētu par būvniecības politiku valstī, es… radītu celtniecības nozares vadības sistēmu, izstrādātu nozares stratēģiju un radītu neatkarīgu valsts celtniecības pārvaldes institūciju, pakļautības ziņā nepiesaistot to kādai ministrijai, kā tas ir patlaban.

Lai kļūtu par izcilu būvinženieri… nākamajam būvinženierim nepieciešama iekšēja pārliecība, ka viņš izvēlas grūtu un atbildīgu, bet skaistu un daudzsološu profesiju. Nav slikti, ja ir arī mazliet talanta.

Vēlētos, lai sabiedrība aktīvāk iesaistās… valsts sistēmas kontroles procesos.

Latvijas jauno būvinženieru paaudzi redzu… profesionāli gudru un talantīgu. Novēlu viņiem būt godīgiem sarežģītajos konkurences apstākļos.

Mans novēlējums jaunajai būvinženieru paaudzei… Savā darbā būt godīgiem, profesionāliem, lai darītu godu savai valstij un tautai!

Esmu lepns, ka… 1987. gada 14. augustā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs piešķīra man Latvijas PSR Nopelniem bagātā inženiera goda nosaukumu – vienīgajam Latvijas būvinženierim.

Ja būtu iespēja, es… vēl ilgus gadus strādātu par būvinženieri inovatīvā būvniecības nozarē.

Ikvienam ieteiktu… godīgi un ar cieņu attiekties pret cilvēkiem un darbu.

Mani kaitina… ja jautājumi tiek risināti pavirši, bez profesionāla pamatojuma.

Dzīve man iemācījusi… ka godīga un laba attieksme pret cilvēkiem ir atgriezeniska.

Īpašības, ko cilvēkos vērtēju visaugstāk… godīgums.

Es ceru, ka… mūsu valsts situācija uzlabosies un aizbraucēji atgriezīsies dzimtajā zemē.

Dzīšanās pēc naudas… dažreiz var novest pie cilvēku negodīgas rīcības. Gribas novēlēt, lai visi būtu turīgi!

Nekad… negribu iet pret saviem dzīves principiem.

Manas dzīves galvenās vērtības ir… mana ģimene.

Dzīves moto… Lai dzīve virzītos ilgus gadus ar veselību un dzīvesprieku!

 

Inga Jākobsone

Žurnāls „Būvinženieris” Nr.36