Latvijas Būvinženieru savienība ik gadu pateicas tiem būvindustrijas profesionāļiem, kuri sniedz nozīmīgu ieguldījumu būvniecības attīstībā.

Būvindustrijas lielo balvu, augstāko apbalvojumu nozarē, saņem tie speciālisti, kuri ir nozares lepnums, nozares pamatakmens. Augstais novērtējums izceļ gan prasmīgu skolotāju, gan zinošu pasūtītāju un radošu arhitektu, gan arī gudru projektētāju, talantīgu būvētāju un būvmateriālu ražotāju, kā arī vērīgu būvuzraugu. Pateicoties šādai profesionālai komandai, kurā satiekas jaunie inženieri ar pieredzes bagātajiem, ilggadējiem būvniekiem, tiek mantota pieredze, veicināta speciālistu profesionālā izaugsme un darba kvalitāte, bet kopīgā darba rezultāts ir izcilas būves.

Būvindustrijas ļaudis! Tuvojoties Latvijas simtgadei, leposimies gan ar labākajām būvēm Latvijā, gan arī ar cilvēkiem, kuri tās cēluši. Lai Jums izdodas!

Patiesā cieņā,

Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

Rīgā 2015. gada 27.jūlijā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>